स्वतःशीच साधलेला संवाद

‘आपण नेमकं जगतोय कशासाठी?’ हा एकच प्रश्न मनात बऱ्याचदा घोळत राहतो. मला उत्तर सापडत नाही म्हणून मित्रमैत्रिणींना पण विचारून पाहिलं पण समाधानकारक उत्तर काही मिळालं नाही. पण एक उत्तर माझ्या मनाने मला दिलंय. ते उत्तर आणि तो एक छोटासा स्वतःशीच साधलेला संवाद मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. आपले विचार खरं तर इतके फास्ट असतात की त्यांना जशास तसं कागदावर उतरवणं जवळजवळ अशक्य आहे पण त्यातल्या त्यात काही विचारांची जुळवाजुळव करून मांडलेत.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s